Interactieve
concept cartoons

Interactieve concept cartoons stimuleren kinderen om kritisch na te denken over maatschappelijke onderwerpen waar natuurwetenschappelijke kennis aan ten grondslag ligt.

Samen met het werkblad en de bronnen vormen de cartoons een didactisch instrument. De kinderen werken zelfstandig in groepjes.

Open appInformatie [pdf]